Vi fokuserar på att utveckla och förvalta vårdfastigheter med kommun eller stora etablerade vårdbolag som hyresgäst.

Danator har mer än 20 års erfarenhet av att projektera, uppföra och förvalta vårdboenden. Med Danators kompetens byggdes Sveriges första moderna vårdboende vilket invigdes i Norrtälje februari 1992, en månad efter att Ädelreformen infördes.

SAGT OM DANATOR:

Danators erfarenhet och stora engagemang gör att även det svåraste blir möjligt.

SAGT OM DANATOR:

Boende- och arbetsmiljö är alltid i fokus när Danator utvecklar vårdboenden, man märker att de själva drivit äldreomsorg.