Danator fokuserar på att utveckla och förvalta vårdfastigheter med kommun eller stora etablerade vårdbolag som hyresgäst.

PÅGÅENDE PROJEKT

Flerbostadshus i Brandbergen

Haninge, Stockholms län

60 lägenheter i Brandbergen.
Planerat färdigställande under 2020.

Vårdboende i Skärholmen

Skärholmen, Stockholms län

Förprojektering och detaljplanearbete pågår.

EXEMPEL PÅ FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Villa Tjädern

Vårdboende i Brandbergen, Haninge. 

• 78 lägenheter

Byggentreprenaden påbörjades i juli 2018 och färdigställdes mars 2020.

• Vårdboendet drivs av Vardaga Äldreomsorg AB.

Villa Tärnö

Farsta, Stockholms län

• 75 lägenheter och gemensamhetsytor

• Inflytt juni 2016

• Vårdboendet drivs av Vardaga Äldreomsorg AB.

Söndagsgården vårdboende

Hökarängen, Stockholms län

• 54 lägenheter och gemensamhetsytor

• Anpassat för teckenspråksmiljö

• Inflytt december 2010

• Vårdboendet drivs av Vardaga Äldreomsorg AB.