Danator karakteriseras av stor flexibilitet, innovationsförmåga, snabb beslutsgång och sund finansiell ställning.

Flexibla och innovativa

Danator har en djup kunskap om och förståelse för hyresgästernas förutsättningar vilket är grundat i den långa erfarenheten av att utveckla och äga vårdbyggnader samt av att själva drivit äldreomsorg.

Idag fokuserar Danator på att utveckla och förvalta vårdfastigheter med kommun eller stora etablerade vårdbolag som hyresgäst och har valt att inte bedriva vård- och omsorgsverksamheten i fastigheterna.

Lång erfarenhet

Danators grundare Jarl Josefsson byggde från början av 1990-talet upp ett bestånd av 19 fastigheter lokaliserade bl.a i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö, och Linköping. Beståndet såldes 2002. 

Under denna period startade Jarl även ett flertal vårdbolag som drev vården i fastigheterna.

Sedan 2004 har Danator genomgått ett generationsskifte och idag ägs och drivs verksamheten av Daniel Josefsson.

OM OSS

Daniel Josefsson

Daniel Josefsson

VD OCH ÄGARE AV DANATOR

Daniel började arbeta tillsammans med Jarl Josefsson år 2004. Tidigare managementkonsult på företaget Accenture under 7 år.

Daniels erfarenhet av projektledning och management i kombination med Jarl Josefssons långa erfarenhet inom vårdfastigheter och äldreomsorgen har visat sig vara en god och framgångsrik kombination och en viktig styrka för Danator. Idag äger och driver Daniel familjeföretaget vidare.

Jarl Josefsson

Jarl Josefsson

GRUNDARE AV DANATOR • SENIOR ADVISOR

Jarl är utbildad sjuksköterska och vårdlärare som från början av 1990-talet arbetat med att utveckla och förvalta vårdbostäder samt driva vårdbolag. Idag fungerar Jarl som senior advisor.