DANATOR

Danator har mer än 20 års erfarenhet av att projektera, uppföra och förvalta vårdboenden. Med Danators kompetens byggdes Sveriges första moderna vårdboende vilket invigdes i Norrtälje februari 1992, en månad efter att Ädelreformen infördes.

SAGT OM DANATOR:

Danators erfarenhet och stora engagemang gör att även det svåraste blir möjligt.

SAGT OM DANATOR:

Boende- och arbetsmiljö är alltid i fokus när Danator utvecklar vårdboenden, man märker att de själva drivit äldreomsorg.